Ceny stanovujeme individuálně dle podloží, hloubky a místa vrtu. 

Více informací na: info@studnykomplet.cz nebo 603 311 126 



DOKUMENTACE 

Dle požadavku zajistíme vyhledání pramene, projekt geologických prací, projekt vrtných prací, projekt studny pro stavební povolení, báňské oprávnění nebo závěrečnou HG zprávu.


ŠACHTA