Využití vrtané studny

Vrtané studny díky širokému spektru využití, představují v dnešní době nejběžnější způsob jímání podzemní vody pro zásobování vodou chat, chalup, rodinných domků, stejně tak jako pro velké podniky a obce. 

Všeobecně tyto studny lze použít tam, kde nenajde uplatnění klasická kopaná studna a kde její náklady na realizaci by byly příliš vysoké. 

Vrtaná studna je i v dnešní době spolehlivým zdrojem pitné vody, který Vám může sloužit po celý život a díky kterému můžete do budoucna i značně ušetřit. Naše firma vám zajistí kompletní služby k vybudování kvalitní a schválené studny.Postup vrtání

 1. vyhledání podzemních pramenů
 2. vypracování hydrogeologického posudku společně s projektem vrtané studny pro stavební povolení
 3. sepsání smlouvy o dílo se zákazníkem
 4. vyvrtání a vypažení vrtu po celé jeho délce
 5. prvotní vyčištění vrtuVýhody vrtané studny oproti kopané

 • životnost
 • lepší kvalita vody, protože pochází se spodních vrstev
 • stabilní přítok i v době nízkých srážek
 • je levnější
 • rychlé provedení (samotné vrtání zabere 1 den)
 • hydraulicky dokonalá studna
 • jednoduchá a praktická instalace čerpadel
 • minimální poškození stávajícího terénu

Záruky a garance

 • záruka na provedené dílo 24 měsíců
 • žádná platba předem

 • vrtané studny od naší firmy splňují veškeré hygienické i technické parametry, které je nutné splnit u studní pro odběr pitné vody
 • pro vrtané studny používáme naši vlastní moderní výkonnou vrtnou soupravu
 • vrtání provádíme téměř ve všech typech hornin a zemin
 • maximální vrtná hloubka 250 metrů
 • maximální průměr vrtu 224 mm
 • vrtaná studna je kvalitní zdroj spodní vody bez kontaminace vody povrchové
 • spolupracujeme s odborníky z oboru hydrogeologie a geologie

Průzkumné vrty

Pro přesné zjištění geologického podloží v dané konkrétní oblasti a vydatnosti lokalizovaného pramene provádíme též průzkumné vrty. 

Takto získané informace mohou následně zákazníkovi účinně posloužit během rozhodování o realizaci studny. 

Před realizací průzkumného vrtu pro Vás sami zajistíme potřebnou dokumentaci a platná povolení, po vyhotovení vrtu od nás obdržíte souhrnnou zprávu s konkrétními výsledky průzkumu.

Dokončovací práce - šachta

Vrt zbudovaný za účelem studny doporučujeme podle jeho typu zakončit plastovou, případně betonovou šachtou. 

Oba typy šachet jsou instalovány do hloubky cca 1500 mm pod terénem. 

V případě betonové šachty se jedná o sestavu skruží (nejčastěji průměr 1000mm) opatřenou jílovým těsněním bránícím případnému prosaku.

Čerpací technologie

Aby bylo možno vodu z vrtu snadno a efektivně využívat, je nutné hotovou studnu opatřit odpovídající čerpací technologií. 

V rámci našich služeb Vám nabízíme nejen poradenství, ale rovněž instalaci zvolené čerpací technologie tak, abyste mohli vodu z Vaší studny využívat spolehlivě a efektivně.