Odkazy, informace, podklady ....

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Vodní zákon č. 254/2001 Sb. 

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 

Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.