Umístění a návrh studny

Kam je nejlepší studnu umístit?

Podstatným předpokladem pro novou studnu je dostatek vody. Kde by se mělo vrtat a do jaké hloubky určí náš odborník. Ten na základě znalostí hydrogeologických poměrů lokality, vydatnosti okolních studní a vlastního měření dokáže odhadnout budoucí vydatnost.

Vyhledání vody

Vyhledání pramene jako zdroje vody pro budoucí vrtanou studnu je první krok před podpisem smlouvy o dílo a započetím vrtání.

Pramen vody pro Vás vyhledáme za 2.000 Kč 

Současně při vyhledávání pramene provedeme také hydrogeologický průzkum lokality a vybereme Vám možná místa pro umístění studny.


Projektovat a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, zahrnující vyhledávání a posuzování zdrojů podzemní vody a navrhování studní může pouze hydrogeolog.

Kvalitní, a především vydatný vrt vyžaduje hned od počátku profesionální přístup a provedení. 
Pro provedení funkčního vrtu je zcela zásadní průzkum hydrogeologických podmínek a geologického prostředí v dané lokalitě. Tyto údaje pro Vás zajistíme, zpracujeme a na základě jejich posouzení pak určíme nejen přesné místo vrtu, ale navrhneme i nejvhodnější průměr a hloubku vrtu tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal Vašim požadavkům na množství a kvalitu získávané vody. 

Projekt pro vrtané studny vypracuje ověřený projektant způsobilý v oboru vodohospodářství a hydrogeologie.

Hydrogeologie je vědní obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními, chemickými vlastnostmi a interakcí s okolním prostředím. Jedná se o aplikovanou vědu na pomezí geologie, chemie, hydrauliky a hydrologie, stejně jako některých dalších technických disciplín. 

Kvalitní, a především vydatný vrt vyžaduje hned od počátku profesionální přístup a provedení. 
Pro provedení funkčního vrtu je zcela zásadní průzkum hydrogeologických podmínek a geologického prostředí v dané lokalitě. Tyto údaje pro Vás zajistíme, zpracujeme a na základě jejich posouzení pak určíme nejen přesné místo vrtu, ale navrhneme i nejvhodnější průměr a hloubku vrtu tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal Vašim požadavkům na množství a kvalitu získávané vody. 


Díky našemu odbornému přístupu a provedení získáte záruku vrtu s dostatečným množstvím vody v požadované kvalitě.

Proč vrtat studnu s námi?

  • rychlá komunikace
  • kvalitně a rychle odvedená práce
  • příznivá cena
  • vrtáme studny po celé České republice bez ohledu na roční období
  • používáme výhradně atestovaný materiál a kvalitní techniku


Musím mít na studnu nějaké povolení?

Stavební zákon řadí studnu mezi stavby. Je třeba si tedy vyřídit stavební povolení od místně příslušného Vodoprávního úřadu. Podle vodního zákona je také vodním dílem, takže je nutné vyřídit také povolení k odběru vody. Obě povolení jsou vydávána v jednom rozhodnutí příslušným Vodoprávním úřadem.

Studny, které jsou hlubší než 30 metrů, jsou podle horního zákona považovány za báňská díla. Je tedy nutný i souhlas Obvodního báňského úřadu.

Vše výše uvedené pro Vás zprostředkujeme.